Маршрут Южный Урал 2003
Катавка
пер в хрСука
Родник
Диман в трубе
Купание в трубе
Купание в трубе2
Лимпиев кардон
Лимпиев кардон2
Я на стоге
на крыше. Лимпиев кардон
бабочка
Малый Уван
Я на Уване
Утро на Уване
Уван2
Уван
Встреча
хребет Сука
Вид на Уван
Вид на Уван2
1 2 3 4